Page 1 of 1

Svalová dystrofie

Posted: Fri Feb 12, 2021 10:48 am
by Správca
Svalová dystrofie patří mezi skupinu onemocnění, které je charakterizováno svalovou slabostí s postupným ochabováním svalstva. Je známo devět základních typů svalové dystrofie z níchž každá způsobuje jedinečné projevy a jiná svalová poškození. Svalová dystrofie postihuje svaly, dýchací svaly, ale i srdeční sval. Pokud ochabnou dýchací svaly, pacienti mají problémy s dýcháním. Někteří pacienti postupně ztratí schopost chůze a jekéhokoliv koordinovaného pohybu.

Vzhledem k tomu, že neexistuje žádný lék ukázalo se, že konopí by mohlo být nápomocné při zvládání příznaků a komplikací spojených s tímto onemocněním.

Studie z roku 2010 uveřejněná v časopise The American Journal s tématem hospicové a paliativní péče popsala jakými mechanismy má konopí potencionální prospěch pro pacienty s Amyotrofickou laterální sklerózou. Některé z těchto účinků jsou prospěšné i pro pacienty se svalovou dystrofií.

- protizánětlivý účiněk
- neuroprotektivní a neurotrofní (pomáhá růstu neuronů) efekt
- zabraňuje smrti zdravých buněk
- zlepšuje funkci mitochondrií